TNPA4802 Panasonic TV Module, SS2 board, TC-P42G10, TC-P42G15, TC-P42S1
TNPA4802 Panasonic TV Module, SS2 board, TC-P42G10, TC-P42G15, TC-P42S1
 
Your Price: $10.45

Quantity in Stock:30

Product Code: TNPA4802
Qty:

Description Extended Information
 

PART NUMBER:  TNPA4802
BOARD NUMBERS:  TNPA4802
MODEL NUMBERS:  TC-P42G10, TC-P42G15, TC-P42S1
PART TYPE:  Interface
TV TYPE AND SIZE:  Plasma, 42"
MFR PART NUMBER:  Panasonic TNPA4802